Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat ELFOGADOM
Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

1. Általános tudnivalók

www.zatik.hu és a www.zatikfaaruhaz.hu weboldalt a Zatik Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Eladó, Székhely: 1183 Budapest, Üllői út 440-442.; adószám: 10369380-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-064815; OKNYIR nyilvántartási szám: 354073/B/1; Nyilvántartási szám:11094 ) üzemelteti abból a célból, hogy partnerei (a továbbiakban Vevő) részére egy könnyen áttekinthető és kezelhető, valamint online vásárlást lehetővé tevő internetes webáruházat biztosítson. A www.zatik.hu és www.zatikfaaruhaz.hu weboldalt továbbiakban Zatik Webáruház néven említjük.

A Zatik Webáruház szolgáltatásait minden jogképes természetes személy és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) foglaltakat.

2. A megrendelés tárgya, módja

A megrendelés tárgya az eladó által a fenti weboldalon megjelenített termékei, melyek hatályos bruttó árait, lényeges tulajdonságait a termékek adataiknál tünteti fel.

A Zatik Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3. A megrendelés

A Vevő a megrendelést csak sikeres regisztrációt követően, a webáruházba történő bejelentkezés után kezdeményezheti.
A megrendelés elfogadásához, az ahhoz szükséges valamennyi adatmező maradéktalan kitöltése kötelező.

A megrendelés során a Vevőnek lehetősége van a regisztrációnál megadott adatoktól eltérő számlázási és szállítási adatok megadására.
A Vevő által a regisztráció, vagy a megrendelés során tévesen megadott adatok miatti hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót nem terheli felelősség.

A Vevő által jóváhagyott és elküldött megrendelésről és a szállításról az Eladó a Vevőnek elektronikus visszaigazolást küld valamint házhozszállítás esetén telefonon is megerősíti a vásárlás tényét a Vevőnek.

Az Eladó a megrendelés teljesítésére csak akkor köteles, ha azt és a megrendelt áru szállítását visszaigazolta.

A szerződés a visszaigazolások Vevő részére történő megküldésével jön létre.
A Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


4. A fizetés módja

Az áru megrendelésekor a Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

- Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg a telephelyeken (Budapesten, Budakalászon vagy Győrben)
- Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg házhozszállításkor
- Előzetes banki átutalással (az Eladó bankszámlaszáma: 11718000-20323224).
Ebben az esetben az Eladó az áruk összegyűjtését és a megrendelés teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor a vételárként átutalt összeget jóváírták az Eladó bankszámláján.

Az Eladó a Zatik Webáruház oldalán közzétett árak változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áru vételárát nem befolyásolja.

A vételár kifizetéséig az Eladó az átadott áru tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. Az áru tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

5. A megrendelt áru átadása-átvétele

A Vevő a megrendelt árut a megrendeléskor megjelölt helyszínen és a szállítás visszaigazolásában jelzett időpontban veheti át.

Személyes átvétel az Eladó telephelyén
A megrendelt áru személyesen az Eladó megrendeléskor megjelölt telephelyén, a Vevővel e-mail útján egyeztetett időponttól, valamint a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának felmutatása mellett vehetők át.

A megrendelt árut az Eladó az e-mail-ben visszaigazolt szállítási határidőt követően még 2 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára.

Az Eladó az árut a Vevő részére csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

Házhozszállítás
A házhozszállítás azt jelenti, hogy a kézbesítő cég a megrendelt árut a megadott címre szállítja, és ott átadja a Vevőnek, vagy megbízottjának.

A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén házhoz szállítja. A házhozszállítást az Eladó szerződött alvállalkozóval végezteti.
A Vevő házhozszállítási igényét a megrendelés során a „házhozszállítás” lehetőség kiválasztásával jelzi. A házhozszállítás várható idejéről az Eladó a Vevőt telefonon, írásban vagy e-mail útján tájékoztatja.

A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni.

Az Eladó elállhat a kiszállítás teljesítésétől ha a megadott szállítási címre történő kiszállítás költségei várhatóan meghaladják a kalkulátor által felajánlott szállítási díjat.

Ebben az esetben az Eladó a Vevőnek írásban jelzi a várható szállítási költséget és ha azt a vevő nem fogadja el akkor a szállítási szerződést az Eladó megszűntnek tekinti. A vevőnek lehetősége van a megvásárolni kívánt árut újra megrendelni más átvételi módon.

Banki előreutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek az Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges.

A házhozszállítás költségeiről a Vevő a megrendelés elküldése előtt a „szállítási költség” kalkulátor használatával tájékozódhat, valamint azt a megrendelés visszaigazolása is tartalmazza.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél, melyben tájékoztatja az ismételt kézbesítés időpontjáról.

Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.

Az áru ellenőrzése

Személyes átvételkor a telephelyen:
Személyes átvételkor a Vevő köteles elvégezni a minőségi és mennyiségi ellenőrzést, és az esetlegesen felmerülő kifogásairól az Eladót haladéktalanul szóban értesíteni.

Az áru átadását és átvételét követően előterjesztett minőségi és mennyiségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
Az áru tekintetében fennálló kárveszély az áru kifizetése és a pénztár elhagyása után átszáll a Vevőre.

Házhozszállításkor:
A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában az árut tételesen ellenőrizni, hiánytalan és sérülésmentes teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra és sérülésekre vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

Sérülést, vagy hiányos áru leszállítása esetén a Vevő köteles a szállító cég alkalmazottjával jegyzőkönyvet felvetetni és a felmerülő kifogásokról az Eladót haladéktalanul, írásban tájékoztatni.


6. Elállási jog

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Zatik Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: faaruhazbudapest @ zatik.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A Vevő a szerződéstől 8 munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék és az eredeti számla visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.


7. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, de a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton a „Panaszügyintézés” pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.


8. Felelősség

A Zatik Webáruházon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az Zatik Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató/Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó nem vonható felelősségre vis major esetén sem. 
Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, melyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Egyedül a Vevő felelős a Zatik weboldalához való kapcsolódásért és az Zatik Webáruházból történő vásárlásért.


9. Adatvédelem

A Vevő által, a megrendelés során közölt minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok törlését a faaruhazbudapest @ zatik.hu címen.


10. Panaszügyintézés

Az 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján -amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatatását szabályozza- a Vevő szóban, vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a Vevőszolgálat 36 (29) 354 000 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a Vevőszolgálatnál, a 1185 Budapest, Üllői út 829. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Írásbeli panaszközlésére a Vevőszolgálat faaruhazbudapest @ zatik.hu címe használható.11. Egyéb

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a Vevő regisztrációját és megrendelését.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezzék. Amennyiben a jogvita békés úton nem érhető el, úgy a jelen szerződési feltételekből származó bármilyen vitás kérdés elintézésére a területileg illetékes Bíróság illetékes.